แบดมินตันม.4


ผู้สอน
นาง สุมาลี นาเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แบดมินตันม.4

Class ID
54745

Class Code
พ31204

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภททีม และมีการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการฯ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)