home419 125 พุทศาสนากับชีวิตประจำวัน
personperson_add
419 125 พุทศาสนากับชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
person
ผศ. พุทธรักษ์ ปราบนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
419 125 พุทศาสนากับชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5496

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พุทธศาสนากับชีวิตประจำวันของประชาชนคนไทยเป็นพื้นฐานในการขัดเกลาจิตใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)