เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

462-415 sec.02 (Convention Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม