ผู้สอน
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ [1/2 ทท]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5518

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ