homeระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

ผู้สอน
นาย อธิราช คำกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5519

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ห้องเรียนวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชารายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่2/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)