homeระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

ผู้สอน
นาย อธิราช คำกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5519

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชารายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)