homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062

ผู้สอน
นางสาว ไอลดา นาเหมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5524

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนวิชาวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)