homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062

ผู้สอน
นางสาว ไอลดา นาเหมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171062

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5524

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนวิชาวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)