homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171003
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171003

ผู้สอน
นาย ฉัตรมงคล ปวนคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171003

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5528

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ระยยการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ด.ร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)