ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171003

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ระยยการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ด.ร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55