2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์


ผู้สอน
นาย สมยศ ศรีภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2101-2107 คณิตศาสตร์ยานยนต์

Class ID
55303

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
     ศึกษาหลักการคำนวณเกี่ยวกับงานยานยนต์  ระบบหน่วย  ความเร็วรถยนต์  สมรรถนะของเครื่องยนต์  ระบบส่งกำลัง  และ เครื่องล่างรถยนต์  

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)