homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

ผู้สอน
นางสาว สุภัชญา กาติ๊บ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5531

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)