ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55