ผู้สอน
น.ส. จีรนันต์ ฝั้นเอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการสื่อสารข้อมูล53171725


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5535

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน วิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียน เพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล อาจารย์ ดร.เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55