homeภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55
person
ภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55

ผู้สอน
นาย ชยุตภัฎ คำมูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5573

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ฝึกอ่าน  และฝึกปริวรรตอักษรธรรมล้านนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)