ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานไฟฟ้า 2  ครูผู้สอน ครูสัญญา ภู่เจริญ