ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2/63 กศบป


ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2/63 กศบป

Class ID
56126

Class Code
ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)