homeปวส.1/2 การบัญชี 2555
person
ปวส.1/2 การบัญชี 2555

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1/2 การบัญชี 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5619

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)