ม.1 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1 เทอม2/2563


ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1 เทอม2/2563

Class ID
56205

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบายวิชา

ม.1 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1 เทอม2/2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)