พระพุทธศาสนา 64


ผู้สอน
นาย นครรัฐ โชติพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พระพุทธศาสนา 64

Class ID
56212

Class Code
ส33102

สถานศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
คำอธิบายวิชา

ศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)