homeปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ
person
ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5622

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)