ฺBUSI 391 ฝึกปฏิบัติงาน 3


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฺBUSI 391 ฝึกปฏิบัติงาน 3

Class ID
56312

Class Code
BUSI 391

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
คำอธิบายวิชา
  การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ  ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)