ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5637

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม