homeวิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
personperson_add
วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5637

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)