หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น 2 (ห้อง 2)


ผู้สอน
โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น 2 (ห้อง 2)

Class ID
56787

สถานศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คำอธิบายวิชา

“หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 ภายใต้รายการค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือน 16 กุมภาพันธ์ – 2 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 1 ทำความเข้าใจการเรียนการสอน ระบบ ClassStart และ การสื่อสารโดยใช้ ZOOM

ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศ (Overview & Orientation) Class Room Online Live ผ่าน Facebook

ครั้งที่ 3 Module 1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และความเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อม

ครั้งที่ 4 Module 2 สุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้า

ครั้งที่ 5 Module 3 รู้จักภาวะสมองเสื่อม

ครั้งที่ 6 Module 4การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจ

ครั้งที่ 7 Module 5 การกระตุ้นสมองด้านความสนใจ ใส่ใจและความจำ

ครั้งที่ 8 สัมมนาก่อนจบหลักสูตร นำเสนองานกลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)