เภสัชเวท 1 และ ปฏิบัติการเภสัชเวท 1


ผู้สอน
ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เภสัชเวท 1 และ ปฏิบัติการเภสัชเวท 1

Class ID
56834

Class Code
570-301/570-321

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ประวัติของวิทยาการด้านเภสัชเวทและเคมีของสมุนไพร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคพื้นฐานใน การศึกษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและทุติยภูมิในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ปีนอยด์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)