ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5725

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมและการบำรุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน