การบริหารโครงการ 3/63


ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารโครงการ 3/63

Class ID
57321

Class Code
PA52201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำอธิบายวิชา

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ สภาพแวดล้อมโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุมและประเมินผลโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)