homeระบบการสื่อสารข้อมูล 53171684
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171684

ผู้สอน
นางสาว พัฒนาพรรณ อุปถัมภ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171684

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5735

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)