ระบบสื่อสารข้อมูล 53171639
ผู้สอน

นางสาว วราพร ทิประมูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171639

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5737

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป้นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.