homeชีวกลศาสตร์ 1
person
ชีวกลศาสตร์ 1

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีวกลศาสตร์ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5762

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ กฎการเคลื่อนไหว คาน แรง สมดุล อัตราเร็ว อัตราเร่ง พลังงาน แรงเหวี่ยง การหมุน โมเมนตัม แรงเสียดทาน แรงกระทบ และแรงสะท้อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)