homeระบบสื่อสารข้อมูล 52171207
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171207

ผู้สอน
นาย ทีป์เทพ ใจน้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 52171207

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5767

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่2/2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)