วิชาClassStart


ผู้สอน
นาย อาชัญ ทรงสวัสดิ์วงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาClassStart

Class ID
57799

Class Code
CSว31101

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

เพื่อการเรียนสอนและนำไปเผยแพร่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)