ผู้สอน
นาย รัฐภูมิ เฮงรัศมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Management of Information Technology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5784

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 703741 Management of Information Technology (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555