homeผ้าบาติก
personperson_add
ผ้าบาติก

ผู้สอน
นาง จำเรียง ไชยเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ผ้าบาติก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5799

สถานศึกษา
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

คำอธิบายชั้นเรียน

อาชีพดีๆ ที่น่าสนใจใกล้บ้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)