ผ้าบาติก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จำเรียง ไชยเจริญ

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์"

อาชีพดีๆ ที่น่าสนใจใกล้บ้าน