home2/2555_การส่งเสริมการประมง (ป.ตรี ประมง/ สัตวศาสตร์)
person
2/2555_การส่งเสริมการประมง (ป.ตรี ประมง/ สัตวศาสตร์)

ผู้สอน
ดร. กัลยา มิขะมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/2555_การส่งเสริมการประมง (ป.ตรี ประมง/ สัตวศาสตร์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5802

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)