homeสังคมศึกษา
personperson_add
สังคมศึกษา

ผู้สอน
person
นาง มะลิ สวรรค์สมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5827

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างความเป็ยพลเมืองโดยใช้โครงงานเป็นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)