สังคมศึกษา
ผู้สอน

นาง มะลิ สวรรค์สมบัติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5827

สถานศึกษา
โรงเรียนถ่อนวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างความเป็ยพลเมืองโดยใช้โครงงานเป็นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.