homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

ผู้สอน
นาง รุ่งฤดี มโนรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

Class ID
5831

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 นี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ว 1 และ  ว 2 เป็นเนื้อหาที่เน้นด้านชีววิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)