งานเครื่องยนต์ดีเซล


ผู้สอน
อดิศักดิ์ ยุ่งนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานเครื่องยนต์ดีเซล

Class ID
58561

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายวิชา

งานเครื่องยนต์ดีเซล แผนกวิชาช่างยนต์ ปวช.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)