ผู้สอน
นางสาว จิรวรรณ ปรีชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

E 32206 EE2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5884

สถานศึกษา

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)


คำอธิบายชั้นเรียน

 

เข้าใจรูปแบบการเขียน essay (Causes and Effects, Comparison/Contrast, Problem/Solution) เขียน

วิเคราะห์  ตีความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ สารคดี ข่าวสาร บทความ ประสบการณ์ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ จากหนังสือพิมพ์, นิตยสารพร้อมทั้งเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์,สุขศึกษาและพลศึกษา