เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อยู่ชั้น ม.4 ห้อง 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 32 55+ เป็นห้องที่มีสีสรรค์มากกกกก ^^