ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

อยู่ชั้น ม.4 ห้อง 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 32 55+ เป็นห้องที่มีสีสรรค์มากกกกก ^^