homeคณิตศาสตร์ ม.1
personperson_add
คณิตศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5910

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)