อนุบาล03000-อนุบาล3/2 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อนุบาล03000-อนุบาล3/2 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59166

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย


฿542.00 -47.23%
฿211.00 -0.0%
฿259.00 -62.93%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)