ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1 ป.1/MEP ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1 ป.1/MEP ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59218

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ ป.1/MEP


฿39.00 -41.03%
฿350.00 -37.43%
฿305.00 -0.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)