ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1ป.1/MEP ครู-นักเรียน


ผู้สอน
เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1ป.1/MEP ครู-นักเรียน

Class ID
59218

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ ป.1/MEP


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)