homeนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555
person
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

ผู้สอน
นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5922

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษารายละเอียดดังนี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)