homeเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7
person
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5925

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา C


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)