เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา C