homeเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5925

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา C


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)