ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5932

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวันจันทร์ 

เวลา 08.00 - 10.00 น.   กฐ53.ค5.1

เวลา 10.00 - 12.00 น.   กฐ53.ค5.2