I14201-โครงงานฐานวิจัยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
I14201-โครงงานฐานวิจัยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59325

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books