I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564


Pengajar
นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
Waktu masuk saat ini pada sekitar 4 jam ago

Keterangan
I12201-โครงงานฐานวิจัยป.2/5ปีการศึกษา2564

Nomor Identifikasi Kelas
59550

Kode Kelas
I12201

Sekolah

Keterangan

โครงงานฐานวิจัย ป.2/5


฿378,00 -55.03%
฿120,00 -37.6%
฿143,00 -50.32%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)