homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง kasorn taparat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
596

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

คำอธิบายวิชา

โรงเรียนประถมศึกษา   ตั้งอยู่ในอำเภอลานสกา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   heart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)