homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง kasorn taparat
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
596

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา   ตั้งอยู่ในอำเภอลานสกา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   heart


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)