เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง kasorn taparat

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

โรงเรียนประถมศึกษา   ตั้งอยู่ในอำเภอลานสกา    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1   heart