homeo-net วิทยาศาสตร์
person
o-net วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว จุฑารัตน์ คำโฮง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
o-net วิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
598

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)