homeสอบประมวลความรู้ ประจำปี การศึกษา ๑/๒๕๕๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
person
สอบประมวลความรู้ ประจำปี การศึกษา ๑/๒๕๕๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้สอน
นาย ประเสริฐ พืชผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอบประมวลความรู้ ประจำปี การศึกษา ๑/๒๕๕๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5984

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสอบประมวลความรู้วิชาพื้นฐาน รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)