รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 30201-2104 (กบ.202) [พุธ คาบ 6-8]


ผู้สอน
ครู นิอร น้ำใจดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 30201-2104 (กบ.202) [พุธ คาบ 6-8]

Class ID
59940

หมายเลขประจำวิชา
30201-2104

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

คำอธิบายวิชา

https://meet.google.com/vqr-bbui-shs


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)