ม.4/1

ผู้สอน
ครู บุญโชค อัตตโนรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
600

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่จบ ม.3 จากโรงเรียนวัดทรงธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)