homeประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง ไพรินทร์ พุฒเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านวังยาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)